Mar 10, 2007

အခ်စ္ရဲ႕ အဆီအႏွစ္ အရသာ

အခ်စ္ရဲ႕ အဆီအႏွစ္ အရသာ

အခ်စ္
အမုန္း
အလြမ္း
အေဆြး
အတြယ္အတာ
အားလံုးကို ေရာစပ္ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့
အဆိုး
အေကာင္း
အက်ိဳး အေၾကာင္းေတာ့ ျဖစ္လာမွာပါ
အခ်စ္ရယ္ ..

ကိုတိုး

No comments: