Jan 12, 2008

ပဲဟင္းခ်က္တဲ့ မယ္ခင္ပဲဟင္းခ်က္တဲ့ မယ္ခင္

ရီျပရံုေလးျဖင့္
သူ႕ကိုႀကိဳက္တယ္ထင္
မယ္ခင္မွာ
ပဲဟင္းခ်က္ေတာ့
ဆူေ၀ကာလွ်ံပါေတာ့တယ္
အိုးမီးကၿငိမ္း

ကိုတိုး